Container lạnh

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Container lạnh 20 feet

Container lạnh 20 feet

Xin liên hệ
0

Container lạnh 20’RF (origin) theo tiêu chuẩn Quốc tế, đã qua sử dụng chất lượng khoảng 80 % với thô.....

Container lạnh 40 feet

Container lạnh 40 feet

Xin liên hệ
0

Container lạnh 40’RH (origin) theo tiêu chuẩn Quốc tế, đã qua sử dụng chất lượng khoảng 80 % với thô.....