Ban lãnh đạo

Hội Đồng Quản Trị

1. Ông Willie Goh Hock San - Chủ tịch hội đồng quản trị - Quốc Tịch Singapore

2. Ông Trần Văn Thành - Tổng Giám Đốc – Quốc tịch : Việt Nam

3. Ông Iwasaki Yoshinobu – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc - Quốc tịch: Nhật

4. Ông Trần Văn Kiệt – Chức Vụ : Giám đốc điều hành  – Quốc tịch : Việt Nam

 

Ban Điều Hành

1. Ông Trần Văn Thành - Tổng Giám đốc

2. Ông Trần Văn Kiệt – Giám Đốc Điều hành

3. Ông Trần Văn Đức – Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Container Lạnh)

4. Lê Nguyễn Linh Đan – Kế Toán Trưởng

5. Nguyễn Đỉnh Sơn – Quản lý Depot – Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Container Khô)

6. Nguyễn Thu Trang – Quản lý Depot Hải Phòng

7. Trương Đức Thiện – Quản Lý Kỹ Thuật Hải Phòng