Quy mô

Các Cảng ở TPHCM về dịch vụ bảo hành sửa chữa, PTI container Lạnh và Khô hiện đang hoạt động :

 

 • Cảng Vict Quận 7 – Đường Tân Thuận Đông Q7- TPHCM 
 • Cảng Cát Lái Quận 2 – TPHCM
 • Cảng ICD Phúc Long – Quận 9 – TPHCM
 • Cảng ICD Sotran – Quận 9 – TPHCM
 • Cảng Đồng Nai – Quận 9 – TPHCM
 • Cảng Tây Nam – Quận 9 – TPHCM
 • Cảng Transimex – Quận 9 – TPHCM
   

Các Cảng ở Phía Bắc về dịch vụ bảo hành sửa chữa , PTI container Lạnh và Khô hiện đang hoạt động :

 • Depot Yusen – TP Hải Phòng
 • Cảng Depot Sao A – TP.Hải Phòng
 • Cảng Depot Masaco – TP.Hải Phòng

 

Sắp tới chúng tôi có thêm kế hoạch mở rộng khu vực miền Trung và miền Tây trong tương lai không xa.